รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่

หากพูดถึงรถจักรยานยนต์นั้นก็ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ต่างกับรถยนต์ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจึงไม่แตกต่างกันกับรถยนต์มากนัก และหากสงสัยว่า รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่ ซึ่งก็ตอบได้เลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกัน เพราะต้องดูแลในอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทำงานเหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันที่ระยะทางและปริมาณ ด้วยขนาดรถและขนาดความจุของเครื่องยนต์ที่รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กกว่ามาก โดยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูในรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับ   สิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลเป็นประจำ น้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนดเช่นเดียวกับในรถยนต์ แต่รถจักรยานยนต์จะมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าทำให้มีอ่างเก็บน้ำมันเครื่องที่น้อยกว่ารถยนต์ และเครื่องยนต์ที่มีรอบจัดกว่าทำให้มีความร้อนสะสมสูงกว่ารถยนต์จึงต้องมีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เร็วกว่ารถยนต์อยู่พอสมควร โดยจะแบ่งตามเกรดของน้ำมันเครื่องที่ใช้ดังนี้ สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 4,000-5,000 กิโลเมตรต่อครั้ง สำหรับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 2,000-3,000 กิโลเมตร ต่อครั้ง สำหรับน้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐาน แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 1,500-2,000 กิโลเมตรต่อครั้ง ระบบน้ำหล่อเย็น สำหรับในรถจักรยานยนต์รุ่นที่ใช้หม้อน้ำในการระบายความร้อน จะต้องมีการใช้น้ำในการหล่อเย็นเช่นเดียวกับรถยนต์ เพราะฉะนั้นการหมั่นตรวจเช็คก็จะคล้ายๆรถยนต์คืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง ให้ลองเปิดฝาตรวจสอบระดับน้ำดูว่าขาดไปหรือไม่ และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นเมื่อวิ่งครบ 40,000 กิโลเมตรต่อหนึ่งครั้ง หรือเปลี่ยนถ่ายในทุกๆหนึ่งปีหากไม่มีการรั่วไหลของหม้อน้ำ  น้ำมันเบรก เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ระบบเบรกเป็นส่วนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันในรถจักรยานยนต์ เพราะเป็นระบบที่ช่วยห้ามล้อ หากเสื่อมสภาพหรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างใช้งานจะทำให้เกิดอันตรายให้กับผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก เพราะอย่างนั้นน้ำมันเบรกจึงเป็นสิ่งที่ห้ามขาดไปโดยเด็ดขาด ต้องให้อยู่ในระดับที่กำหนดตลอดเวลา ควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำเช่นเดียวกับระดับน้ำหล่อเย็น ที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีระยะการเปลี่ยนถ่ายเมื่อวิ่งครบทุก 40,000 กิโลเมตร หรือ ปีละ […]