4 King of JDM 4 จตุรเทพแห่งวงการรถซิ่งยุค 90s ของญี่ปุ่น ที่เป็นขวัญใจของนักสะสมทั่วโลก

รถ

สำหรับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นกระแสของรถสปอร์ตยุค 90 กับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง แถมถ้ายิ่งเป็นคันที่คงสภาพเหมือนมือ 1 นั้น จะมากับราคาที่สูงชนิดที่ว่า Go To The Moon กันไปเลย แล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้รถยนต์กลุ่มนี้กลับมาเป็นกระแส และ เป็นที่ต้องการจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหล่าคอคนรักรถไม่ควรพลาด กับบทความ 4 King of JDM 4 จตุรเทพแห่งวงการรถซิ่งยุค 90s ของญี่ปุ่น ที่เป็นขวัญใจของนักสะสมทั่วโลก เรื่องนี้ สำหรับคำว่า JDM นั้นย่อมาจาก Japanese Domestic Market หรือ ก็คือรถยนต์ที่เป็น Spec ญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ใช้ขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น ที่ในบางรุ่นจะไม่ส่งออกไปจำหน่ายนอกประเทศเลย โดยทั้ง 4 คัน ที่จะมากล่าวถึงในวันนี้ล้วนเป็นรุ่นพิเศษที่ถูกผลิตและวางจำหน่ายตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2000 และ ได้ถูกกล่าวขานจนเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ ที่ใครมีไว้ครอบครองนั้นราคาจะขึ้นยิ่งกว่าทองเสียอีก ซึ่งจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลย  4 King of JDM มีรถยนต์รุ่นอะไรบ้าง  Mazda RX-7 […]