รถยนต์ของเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไร

เราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

  โดยในการทำงานของเครื่องยนต์นั้นจะใช้น้ำมันเครื่องเป็นการหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยในรถรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นก็จะมีขนาดความจุของปริมาณน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกัน ส่วนใน รถยนต์ของเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไร ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูปัจจัยหลักที่จะเป็นข้อสังเกตให้รู้ว่าเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน โดยจะมีปัจจัยหลักอยู่ทั้งหมดดังนี้  จุดที่ใช้สังเกตว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน สภาพของเครื่องยนต์ที่และการบำรุงรักษาที่ผ่านมา หากมีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ดีก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาปกติ และเป็นการยืดอายุของน้ำมันเครื่องได้อย่างดี แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาให้ดีเท่าที่ควร จะทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น เครื่องยนต์หลวมทำให้การเผาไหม้ไม่มีประสิทธิภาพทำให้มีสารตกค้างเยอะ จึงจำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าปกติ ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งาน ในส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอีกเช่นกัน โดยในปัจจุบันที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกมาให้เลือกใช้อย่างมากมาย โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้น้ำมัน B10 และ B20 ได้คำตอบว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าเดิมเพราะน้ำมันเครื่องจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยขึ้น เพราะน้ำมันประเภทนี้มีไขมันผสมอยู่จึงทำให้เครื่องยนต์มักจะเผาไหม้ไม่หมด จึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าเดิม รูปแบบในการขับขี่ การใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะบอกว่าเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน โดยการใช้งานที่มักจะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องสั้นลงมีดังต่อไปนี้  การใช้งานรถยนต์ในที่ที่มีการจราจรติดขัด  การขับขี่ในเส้นทางสูงชัน  การบรรทุกหนัก  การขับขี่ด้วยความเร็วสูง  การขับขี่ในทางที่มีฝุ่นมาก อาการเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ต้องทำให้น้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนถ่ายมากกว่ากำหนด  ระยะเวลาที่ได้ใช้งาน กรณีนี้จะใช้กับรถยนต์ที่มักจะจอดเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนดคือ 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน แล้วเปลี่ยนตามรอบนี้ โดยหลายท่านที่อาจเข้าใจผิดว่ารถไม่ค่อยได้ใช้แค่เปลี่ยนตามระยะทางก็พอ แบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใด เพราะน้ำมันเครื่องที่อยู่ในอ่างเครื่องยนต์นั้นมีการสัมผัสกับอากาศและความชื้นตลอดเวลา เป็นผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพได้ ระยะทางที่ขับขี่ ปัจจัยนี้จะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดที่ได้เลือกใช้โดยจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้ น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ […]