น้ำมันเบรกช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เบรกอย่างไร หากหมดไปจะทำให้เกิดอาการ เบรกเฟด หรือไม่   

น้ำมันเบรกช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เบรกอย่างไร หากหมดไปจะทำให้เกิดอาการ เบรกเฟด หรือไม่   

ในการทำงานของรถยนต์ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คืออุปกรณ์ห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ หรือ เบรก ที่เราเรียกกันซึ่งตัวเบรกเองก็ต้องใช้น้ำมันหล่อเลี้ยงในการทำงานเหมือนกับเครื่องยนต์เช่นกัน สำหรับหลายท่านที่กำลังสงสัยว่า น้ำมันเบรกช่วยเพิ่มสมรรถนะให้เบรกอย่างไร หากหมดไปจะทำให้เกิดอาการ เบรกเฟด หรือไม่ โดยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบในเรื่องนี้กัน พร้อมกับวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการเบรกเฟดในระหว่างขับขี่ น้ำมันเบรก คืออะไร น้ำมันเบรก คือ ของเหลวชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่น้ำมันแต่ในประเทศไทยยังไม่มีคำจำกัดความที่ใช้เรียก Brake Fluid อย่างเป็นทางการจึงเรียกน้ำมันเบรกกันเรื่อยมา แต่ที่จริงเป็นสารเคมีที่นำมาผสมกันระหว่าง อีเทอร์ (Ether) และ ไกลคอล (Glycol) ที่ให้ความหล่อลื่นคล้ายกับน้ำมัน ซึ่งสาร 2 ชนิดนี้จะช่วยให้เบรกมีแรงดูดซับความชิ้นได้ดีมากขึ้นโดยทำปฏิกิริยากับอากาศและลมที่ได้สัมผัส ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกอย่างไร ในการเปลี่ยนถ่ายในมันเบรกปกติ ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆครั้งเมื่อวิ่งครบที่ 20,000 ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทย ให้หมั่นตรวจเช็คน้ำมันเบรกพร้อมๆกับการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเมื่อวิ่งครบที่ 10,000 กิโลเมตร หากน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพจะดูจากอะไร หากเกิดอาการเหล่านี้ต้องรีบแก้ไขตรวจเช็คโดยด่วนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวท่านและผู้อื่น ตั้งแต่อาการ เบรกแล้วมีเสียงดัง จานเบรกเสียดสีกับเบรก เบรกแล้วรู้สึกไม่มีน้ำหนัก หรือ ต้องใช้แรงเบรกมากขึ้น เบรกหายหรือเบรกไม่อยู่ อาการเบรกเฟด (Brake […]