ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง

สำหรับท่านที่กำลังจะไปทำใบขับขี่และไม่รู้ว่าจะต้องไปทำเป็นแบบไหนถึงจะถูกต้องตรงตามการใช้งาน ในสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่า ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง แบ่งเป็นกี่ประเภท ใช้งานแบบไหน รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนจะไปทำใบขับขี่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันครับ

ใบขับขี่มีทั้งหมด 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง1
 • ใบขับขี่ประเภท บ. (ส่วนบุคคล) ไปใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคลสามารใช้งานได้ทั่วไปตั้งแต่ขนส่งเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือการขนส่งเพื่อการค้า โดยจะจำกัดน้ำหนักการบรรทุกไม่ให้เกิน 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การรับจ้าง ใช้ขับขี่รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีดำได้ 
 • ใบขับขี่ประเภท ท. (ทุกประเภท) คือใบอนุญาตขับขี่ที่ใช้งานได้ทุกประเภทตั้งแต่การรับจ้างบรรทุกชนย้ายสิ่งของ ใช้ขนส่งเพื่อการค้าได้โดยไม่จำกัดน้ำหนัก รับจ้างขนส่งสาธารณะได้ ใช้กับรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองได้ 

โดยต่อมาจะแยกประเภทออกตามชนิดของยานพาหนะที่ใช้ขับขี่และรูปแบบในการใช้งานของผู้ใช้ เริ่มตั้งแต่ 

ใบขับขี่ชนิดชั่วคราว

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง2
 • ใบขับขี่ชนิดชั่วคราว จะเปรียบเสมือนใบผ่านทางที่ผู้ขับขี่จะต้องได้รับทุกคน ก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ขั้นต่อไป จะเป็นใบขับขี่ที่มีอายุสั้นที่สุดและค่าธรรมเนียมถูกที่สุด หรือพูดง่ายๆก็คือใบทดลองงาน หากคุณใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่เกิดเป็นคดีความใดๆภายในระยะเวลา 2 ปี ตามอายุการใช้งาน ก็จะสามารถไปต่อใบขับขี่ในแบบขั้นต่อไปได้ครับ โดยผู้ที่จะทำใบขับขี่ชนิดนี้ได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และใบขับขี่ชนิดนี้ แยกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
  • ใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว 
   • มีอายุการใช้งาน 2 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 100 บาท 
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 
   • มีอายุการใช้งาน 2 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อชั่วคราว (รถตุ๊กตุ๊ก) 
   • มีอายุการใช้งาน 2 ปี
   • มีค่าธรรมเนียม 50 บาท

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง3
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป หากคุณได้ใช้ใบขับขี่ชั่วคราวจนครบกำหนดอายุแล้ว ในการมาต่อใบขับขี่ครั้งต่อไป ท่านจะได้ใบขับขี่แบบทั่วไป ที่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าเดิม ใช้ได้แบบยาวๆไม่ต้องเดินทางมาต่ออายุลายปีเหมือนกับ ใบขับขี่ชนิดชั่วคราว โดยใบขับขี่ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
   • มีอายุการใช้งาน 5 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
   • มีอายุการใช้งาน 3 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 300 บาท 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง4
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) สำหรับรถยนต์สามล้อเองก็ต้องทำใบขับขี่แยกประเภทออกมาจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้ใช้งานใบขับขี่ประเภทชั่วคราวครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว สามารถมารับใบอนุญาตขับรถได้ โดยจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นมากกว่าใบขับขี่ชั่วคราวที่ต้องมาต่อเป็นรายปี โดยใบขับขี่ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
   • มีอายุการใช้งาน 5 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 250 บาท 
  • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ
   • มีอายุการใช้งาน 3 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 150 บาท 

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง5
 • ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เงื่อนไขก็จะเหมือนกับของรถยนต์และรถสามล้อ เมื่อใช้งานใบขับขี่ชั่วความครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วสามารถมาต่ออายุใบขับขี่ให้เป็น 5 ปีได้ ใช้กันได้ยาวๆเลย ในใบขับขี่ประเภทนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
   • มีอายุการใช้งาน 5 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 250 บาท
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
   • มีอายุการใช้งาน 3 ปี 
   • มีค่าธรรมเนียม 150 บาท 

ใบอนุญาตขับขี่รถบดถนน 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง6
 • ใบอนุญาตขับขี่รถบดถนน การที่ผู้ขอจะสามารถทำใบขับขี่ชนิดนี้ได้ จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรการอบรมฝึกฝนทักษะพิเศษในการใช้รถบดถนนที่มีความอันตรายสูง ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
  • มีอายุการใช้งาน 5 ปี
  • มีค่าธรรมเนียม 250 บาท 

ใบอนุญาตขับขี่รถแทรกเตอร์ 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง7
 • ใบอนุญาตขับขี่รถแทรกเตอร์ ถึงจะเป็นรถที่ใช้งานในการเกษตร แต่ก็เป็นรถที่ต้องสอบใบขับขี่ด้วยเช่นกัน เพราะยังไงในการควบคุมก็ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ขับขี่ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ 
  • มีอายุการใช้งาน 5 ปี
  • มีค่าธรรมเนียม 250 บาท 

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีอีก 2 ชนิดนั่นก็คือ 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง8
 • ใบขับขี่รถชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
  • มีอายุการใช้งาน 5 ปี 
  • มีค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 • ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ในชนิดนี้จะเป็นใบขับขี่สากลที่ผู้ขอจะต้องมีใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคลก่อนถึงจะขอทำใบขับขี่ประเภทนี้เพื่อนำไปใช้งานในต่างประเทศได้ครับ
  • มีอายุการใช้งาน 1 ปี 
  • มีค่าธรรมเนียม 500 บาท 

การขอใบขับขี่สาธารณะ 

ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง9

ในสำหรับท่านที่ต้องการอยากขอทำเป็นใบขับขี่สาธารณะสามารถนำใบขับขี่ส่วนบุคคลมายื่นเรื่องได้ทันทีที่สำนักงาน กรมการขนส่งทางบก โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ จะต้องมีใบขับขี่แบบชั่วคราว ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือมีใบขับขี่ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และจะต้องมีอายุไม่ตำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ หากมีคุณสมบัติครบตรงตามนี้สามารถทำได้ในทันที 
 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก) เงื่อนไขจะเป็นแบบเดียวกับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ คือจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสามล้อชั่วคราวที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีหรือมีใบขับขี่ประเภทนี้เป็นส่วนบุคคลอยู่แล้ว และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากมีคุณสมบัติครบตรงตามนี้ก็จะสามารถทำได้ในทันที
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวอายุอย่างน้อย 1 ปีหรือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำได้ในทันที และต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ด้วย

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่า ในปัจจุบันใบขับขี่มีกี่ชนิด ควรจะเลือกทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง  ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับในการสอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องเสียเวลามาอีกในครั้งหน้า เพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าทดสอบในแต่ละวันจึงทำให้หลายๆอย่างจะล่าช้ากว่ากำหนด mywonderwheel เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาควรทำครั้งเดียวให้ผ่านทุกขั้นตอนเลยครับ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
BMW S1000RR รถสปอร์ตซุปเปอร์ไบค์ลุคใหม่ปี 2021 (1) Ducati Panigale V4 SP 2021 ซุปเปอร์ไบค์สปอร์ตไบค์สูงตัวแรงจากอิตาลี (1) honda (13) Honda CBR150R 2021 รถสปอร์ตไบค์ขวัญใจวัยรุ่น จุดเริ่มต้นของความแรง (1) Honda CBR300R รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์รุ่นยอดนิยม (1) Honda CRF300L Africa Twin Adventure Sport รถจักรยานยนต์ Touring Adventure รุ่นสูงสุดของทางค่าย (1) Honda New MSX Grom 125 มินิไบค์ขวัญใจวัยรุ่นโฉมใหม่ (1) Honda Scoopy-i รถสกู๊ตเตอร์สุดแนวระดับแถวหน้าของประเทศ (1) Honda Super Cub 2020 รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัวรุ่นต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (1) Isuzu (5) Kawasaki KLX300R รถจักรยานยนต์สไตล์วิบาก Motocross ที่พร้อมลุยในทุกสนาม (1) Kawasaki Ninja 400 ปี 2022 รถสปอร์ตบิ๊กไบค์ขวัญใจวัยรุ่นไทยโฉมใหม่ล่าสุด (1) Kawasaki Ninja ZX-6R ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์รุ่นรองจากค่ายยักษ์เขียวพันธุ์แกร่ง (1) Kawasaki Ninja Zx-10RR 2021 ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์ตัวท็อปของทางค่าย (1) Kawasaki Ninja ZX-25R รถจักรยานยนค์ซูเปอร์สปอร์ต 4 สูบหนึ่งเดียวในพิกัด 250 ซีซี (1) mazda (3) Mazda BT-50 Freestyle Cab 1.9 S Hi-Racer กระบะยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ (1) mitsubishi (4) New Honda CBR650R 2021 รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์โฉมใหม่ (1) New Suzuki Gixxer 250 SF รถจักรยานยนต์สปอร์ตไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย (1) New Yamaha Aerox 155 รถจักรยานยนต์สปอร์ตออโตเมติกโฉมไมเนอร์เชนจ์ (1) Nissan (2) SUZUKI GSX-R1000R 2021 ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์สายพันธุ์รถแข่ง (1) toyota (7) Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4WD สุดยอดรถยนต์ PPV รุ่นท็อปสุดของทางค่าย (1) Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT รถยนต์กระบะรุ่นสูงสุดจากทางค่าย (1) Triumph Tiger 900 GT Pro รถมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งสัญชาติอังกฤษ (1) Yamaha YZF-R1 2021 รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์รุ่นใหญ่ของทางค่าย (1) การวอร์มเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน มีประโยชน์จริงหรือไม่ (1) ข่าวรถใหม่ (45) ควรเตรียมตัวอย่างไรให้การเดินทางไกลด้วยรถยนต์ปลอดภัยที่สุด (1) จอดรถตากแดดนานรถยนต์จะเป็นอย่างไร (1) จอดรถตากแดดนานรถยนต์จะเป็นอย่างไร และส่งผลเสียให้รถอย่างไรบ้าง (1) จะแก้ไขอย่างไร ? หากหม้อน้ำเดือด เข็มความร้อนขึ้น และเกิดจากสาเหตุอะไร ? (1) รถจักรยานยนต์ All New Honda CBR500R 2021 โฉมใหม่ล่าสุด (1) รถยนต์ All New Honda Civic Turbo Rs 2021 สวยงามอลังการสมราคาค่าตัว (1) รถยนต์ MG Extender Giant Cab 2.0 GRAND X 6 MT กระบะพันธุ์แกร่งเน้นการใช้งานกว่าเดิม (1) รถยนต์ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 4 WD GT Premium (1) รีวิวรถ (57) วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ (1) วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (1) อยากทำสีรถใหม่ ควรเลือกใช้สีแบบไหนดีที่สุด (1) เกียร์ D1 D2 หรือ เกียร์ L คืออะไร (1) เราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน (1) เวลาฝนตกหนัก ควรขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด (1)