หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร

รถ

สำหรับหลายท่านที่กำลังสงสัยและต้องการที่จะทราบว่า หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร โดยในการทำงานของเครื่องยนต์นั้นจะใช้น้ำมันเครื่องเป็นการหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยในรถรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นก็จะมีขนาดความจุของปริมาณน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งในรถแต่ละคันจะมีก้านวัดน้ำมันเครื่องมาให้ หากมีปริมาณน้ำมันเครื่องเกินขีดวัดและต่ำกว่าขีดวัด จะส่งผลเสียให้กับรถยนต์มากน้อยอย่างไร และจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้าง วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันครับ 

ระดับน้ำมันเครื่องเกินขีดบน

หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร1

หากเกินขีดบนมาเพียงเล็กน้อยก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าหากเกินมาเป็นระดับเซนติเมตรจนเห็นได้ชัดแบบนี้จะเกิดปัญหาขึ้นได้

ปัญหาและอาการที่เกิดขึ้น

 • หากเกินมาเพียงเล็กน้อยจะไม่ส่งผลอะไรมากแต่เพียงจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยที่ไม่จำเป็น หากท่านที่ชอบเติมเผื่อไว้โดยคิดว่าอาจจะทำให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่อย่างใด เพราะโดยปกติรถยนต์ในทุกๆคันผู้ผลิตจะได้ทำการเผื่อระดับน้ำมันเครื่องไว้อยู่แล้วภายใต้ขีดที่ให้มา สามารถใช้งานได้เพียงพอและทำการสำรองไว้ในเรียบร้อย
 • ในกรณีที่มีน้ำมันเครื่องมากเกินไป ทำให้มีน้ำมันอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องเยอะจะทำให้เครื่องยนต์เกิดการทำงานผิดปกติ เพราะมีแรงต้านในเครื่องยนต์เยอะ ทำให้กำลังเครื่องยนต์ต่ำลง และเครื่องยนต์ร้อนไวกว่าเดิมอาจถึงขั้นความร้อนขึ้นได้เพราะจากการที่มีแรงดันจากน้ำมันเครื่องมากกว่าเดิมทำให้เพลาข้อเหวี่ยงทำงานหนักเกินรับไหว
 • การที่นำมันเครื่องมากกว่าปกติจะทำให้ น้ำมันเครื่องกระเด็นไปอยู่ในส่วนต่างๆภายในเช่นผนังของลูกสูบจะทำให้แหวนทำงานหนักและเผาไหม้ได้ไม่หมดจดเป็นที่มาให้เกิดควันขาวไหลออกมาจากท่อได้ 
 • และในกรณีร้ายสุดหากที่น้ำมันเครื่องเกินไปมากจะทำให้เกิดการอัดแน่นในเครื่องยนต์จนน้ำมันเครื่องต้องหาทางระบายออกตามช่องต่างๆจึงเกิดการรั่วซึมได้ 

แนวทางการรักษาป้องกันและแก้ไข

 • ก่อนการเดินทางควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกครั้งหรือจะเป็นอาทิตย์ละครั้งก็ได้ ถ้าเกินไปเพียงเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตรไม่ส่งผลเสียแต่อย่างใดไม่จำเป็นต้องถ่ายออก 
 • หากตรวจพบว่าเกินมามากควรแก้ไขถ่ายออกในทันที ถ่ายออกโดยหาที่ตรวจไว้และใส่ตามปริมาณที่รถกำหนด

ระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดล่าง

หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร2

ปัญหาและอาการที่เกิดขึ้น

 • หากน้ำมันเครื่องต่ำลงกว่าขีดที่กำหนดเล็กน้อยจะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์สะดุดในบางจังหวะเพราะปั้มน้ำมันดูดน้ำมันเครื่องได้ไม่เพียงพอ ถ้าผู้ที่ชำนาญก็จะสามารถสัมผัสถึงอาการนี้ได้ 
 • หากเกินมาในปริมาณมากแน่นอนว่าต้องส่งผลเสียให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว จากกรณีที่ปั้มน้ำมันไม่สามารถดูน้ำมันเครื่องได้จะส่งผลเสียไปถึงการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ ในชิ้นส่วนที่ต้องการน้ำมันหล่อเลี้ยงในการทำงานจะทำให้สึกหรอและเสียหายได้ เช่น 
  • ลูกสูบ
  • เพลาข้อเหวี่ยง
  • เพลาลูกเบี้ยว
  • เสื้อสูบ
  • ฝาสูบ ซึ่งทั้งหมดเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์ 

แนวทางการรักษาป้องกันและแก้ไข

 • ควรเติมน้ำมันเครื่องในปริมาณที่เหมาะสมให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของขีดบนและขีดล่าง ห้ามเติมเกินหรือต่ำกว่าขีด 
 • หากเจออาการรั่วซึมควรนำไปตรวจเช็คโดยด่วนอาจส่งผลให้น้ำมันเครื่องต่ำกว่ากำหนดได้

แนวทางการดูแลรักษาให้ถูกวิธีโดยไม่เกิดปัญหา 

หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร3
 • ผู้ใช้ทุกท่านควรหมั่นตรวจสอบน้ำมันเครื่องอยู่สม่ำเสมอ อย่างน้อง 1 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง หรือท่านที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยก็อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือตรวจเช็คทุกครั้งก่อนใช้งาน จะดีที่สุดครับ 
 • ทุกครั้งที่ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ ควรให้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดบนเข้าไว้ หรือในกรณีที่ใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียงขึ้นเขาลงเขาตลอดควรเติมให้ชิดกับขีดด้านบนที่สุด เพื่อในจังหวะที่รถเอียงจะไม่ทำให้น้ำมันเครื่องขาดไปจนปั้มน้ำมันเครื่องดูดไม่ได้
 • ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องเถื่อนที่ไม่ได้รับรองจากมาตรฐานหรือสารแปลกปลอมอื่นๆ ควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพผ่านการรับรองในระดับสากลทุกครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 
 • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาทำกำหนดโดยภายในไม่เกิน 6 เดือน หรือ การใช้งานในทุก 10,000 กิโลเมตร จะช่วยยืดอายุการใช้งานและให้เครื่องยนต์สะอาดทำงานได้อย่างเค็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ความสำคัญของน้ำมันเครื่อง 

หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร4

ความสำคัญของน้ำมันเครื่องคือหากเรียกเครื่องยนต์ว่าหัวใจน้ำมันเครื่องก็เปรียบเสมือนเลือดที่คอยไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ทำหน้าที่ขั้นกลางระหว่างลูกสูบกับผนังเสื้อสูบและชิ้นส่วนภายในต่างๆไม่ให้เกิดการประทะเสียดสีกันจนเกิดการสึกหรอ รวมถึงการหล่อเย็นป้องกันความร้อนในห้องเครื่อง ทำให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึงลดเขม่าในเวลาเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้อย่างดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรก ห้ามขาดห้ามเกินเลยสำหรับสิ่งนี้

หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร5

ก่อนลาจากกันวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากบทความ หากเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป รถยนต์จะทำงานดีขึ้นหรือไม่ และถ้าน้ำมันเครื่องน้อยจะส่งผลอย่างไร โเรื่องนี้ ที่ทางทีมงานเราได้มานำเสนอกันทุกท่านนะครับ โดยน้ำมันเครื่องก็จะมีหลายเกรดหลายยี่ห้อแตกต่างกันไป ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและตามขนาดความจุของเครื่องยนต์ทุกครั้ง จะทำให้เครื่องยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน mywonderwheel และสามารถเรียกประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ 

เครื่องมือช่าง วิธีการทำต่างๆ How to เกร็ดความรู้ จัดอันดับ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

บริการรับ จำนำรถ

TAG