รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่

หากพูดถึงรถจักรยานยนต์นั้นก็ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ต่างกับรถยนต์ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจึงไม่แตกต่างกันกับรถยนต์มากนัก และหากสงสัยว่า รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่ ซึ่งก็ตอบได้เลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกัน เพราะต้องดูแลในอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทำงานเหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันที่ระยะทางและปริมาณ ด้วยขนาดรถและขนาดความจุของเครื่องยนต์ที่รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กกว่ามาก โดยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูในรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับ  

สิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลเป็นประจำ

น้ำมันเครื่อง

รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนดเช่นเดียวกับในรถยนต์ แต่รถจักรยานยนต์จะมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าทำให้มีอ่างเก็บน้ำมันเครื่องที่น้อยกว่ารถยนต์ และเครื่องยนต์ที่มีรอบจัดกว่าทำให้มีความร้อนสะสมสูงกว่ารถยนต์จึงต้องมีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เร็วกว่ารถยนต์อยู่พอสมควร โดยจะแบ่งตามเกรดของน้ำมันเครื่องที่ใช้ดังนี้

  • สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 4,000-5,000 กิโลเมตรต่อครั้ง
  • สำหรับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 2,000-3,000 กิโลเมตร ต่อครั้ง
  • สำหรับน้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐาน แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายที่ระยะ 1,500-2,000 กิโลเมตรต่อครั้ง

ระบบน้ำหล่อเย็น

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่1

สำหรับในรถจักรยานยนต์รุ่นที่ใช้หม้อน้ำในการระบายความร้อน จะต้องมีการใช้น้ำในการหล่อเย็นเช่นเดียวกับรถยนต์ เพราะฉะนั้นการหมั่นตรวจเช็คก็จะคล้ายๆรถยนต์คืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง ให้ลองเปิดฝาตรวจสอบระดับน้ำดูว่าขาดไปหรือไม่ และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นเมื่อวิ่งครบ 40,000 กิโลเมตรต่อหนึ่งครั้ง หรือเปลี่ยนถ่ายในทุกๆหนึ่งปีหากไม่มีการรั่วไหลของหม้อน้ำ 

น้ำมันเบรก

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่2

เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ระบบเบรกเป็นส่วนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันในรถจักรยานยนต์ เพราะเป็นระบบที่ช่วยห้ามล้อ หากเสื่อมสภาพหรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างใช้งานจะทำให้เกิดอันตรายให้กับผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก เพราะอย่างนั้นน้ำมันเบรกจึงเป็นสิ่งที่ห้ามขาดไปโดยเด็ดขาด ต้องให้อยู่ในระดับที่กำหนดตลอดเวลา ควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำเช่นเดียวกับระดับน้ำหล่อเย็น ที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมีระยะการเปลี่ยนถ่ายเมื่อวิ่งครบทุก 40,000 กิโลเมตร หรือ ปีละ 1 ครั้งก็ได้หากไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้น 

หัวเทียน

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่3

หัวเทียนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ห้ามมองข้ามเพราะเป็นตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเพื่อจุดระเบิดในการสตาร์ทเครื่องยนต์ รวมถึงส่งกระแสไฟไปยังระบบการทำงานต่างๆในรถจักรยานยนต์ เรียกว่าเป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลักของรถ หากหมดอายุหรือเสื่อมสภาพไปก็จะไม่สามารถใช้งานรถจักรยานยนต์ได้นั่นเอง ในหัวเทียนปกติจะมีอายุการใช้งานที่ 10,000 กิโลเมตรโดยประมาณ เพราะฉะนั้นเมื่อวิ่งครบทุก 10,000 กิโลเมตร ให้เปลี่ยนไปใช้หัวเทียนใหม่เพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ของคุณเกิดปัญหาในเวลาที่ไม่คาดคิดได้ 

ไส้กรองอากาศ

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่4

โดยไส้กรองอากาศในรถจักรยานยนต์หลักในบ้านเราก็จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบเปียก กับ แบบแห้ง ซึ่งมีระยะการใช้งานอยู่ที่ 10,000 กิโลเมตร เมื่อใช้งานครบระยะที่กำหนดให้เปลี่ยนทันทีทั้งใน 2 ใบ ถึงแม้จะเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงแค่ไหนก็ตาม เพราะอากาศในประเทศไทยมักจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองในอากาศมาก หรือ PM 2.5 เพราะฉะนั้นควรเปรียบตามระยะที่กล่าวไว้ หากถามว่าแล้วไส้กรองอากาศทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไร เมื่อต้องเปลี่ยนที่ระยะเวลาเท่ากัน ในไส้กรองอากาศแบบแห้งจะสามารถถอดมาความสะอาดได้โดยการใช้เครื่องเป่าทำความสะอาดให้เป่าจากฝั่งด้านในของกรองอากาศออกมา ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง กันไส้กรองอากาศตันได้ ส่วนไส้กรองอากาศแบบเปียกซึ่งจะเป็นแบบที่มีน้ำมันหล่อลื่นภายในจะไม่สามารถทำความสะอาดได้ ถ้าพบว่าฝุ่นมากแนะนำให้เปลี่ยนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

ยาง

รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่5

อายุการใช้งานของยางรถจักรยานยนต์ในแบบปกติจะมีอายุใช้งานที่เท่ากับรถยนต์ ก็คือจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 1-2 ปี ซึ่งแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อวิ่งครบเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ยางเสื่อมสภาพหรือหมดอายุในระหว่างการใช้งานได้ และถึงจะเป็นยางใหม่ที่ไม่เคยใช้งานให้ดูจากปียางถ้ายางผลิตมาเกิน 4 ปี แล้วห้ามนำมาใช้เด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานก็อาจจะสั้นกว่า 2 ปีได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และหากว่าต้องเปลี่ยนยางก่อนกำหนดจะมีวิธีการสังเกตดังนี้

  • ร่องยางมีขนาดน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ควรเปลี่ยนยางทันทีไม่ควรใช้งานต่อเพราะอาจทำให้ยางแตกหรือยางระเบิดได้หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน เพราะร่องยางบางลงกว่าปกติมากแล้ว 
  • ดอกยางเริ่มสึกจนบางเสมอกับพื้นยาง เมื่อพบเจอสภาพนี้ให้รีบเปลี่ยนยางในทันที เพราะยางหมดอายุแล้ว การที่ดอกยางหมดจะทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนหายไป ยิ่งในเวลาเข้าโค้งจะลื่นกว่าปกติ อันตรายมากๆ 
  • ดอกยางโล้นยางบาง ถ้าเป็นแบบนี้ยางจะรั่วบ่อยสำหรับรถที่มียางในเพราะจะเหมือนกับยางในสัมผัสถนนโดยตรง อาการนี้ต่อให้เปลี่ยนยางในสักกี่เส้นก็ไม่มีประโยชน์ต้องเปลี่ยนยางนอกเท่านั้น แต่สำหรับรถที่ไม่มียางในก็จะทำให้ยางไม่ยึดเกาะถนนเลยอาจจะขับได้แต่อันตรายมากๆ ไม่ควรขับต่อเด็ดขาดทางเดียวที่จะขับคือขับไปเปลี่ยนยางในร้านที่ใกล้ที่สุด 

อย่างไรก็ตามการใช้งานรถจักรยานยนต์ทุกครั้งต้องใช้งานด้วยความไม่ประมาทถึงแม้เราจะดูแลรถให้มีสภาพสมบูรณ์แค่ไหนหากใช้งานด้วยความประมาทก็สามารถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เช่นกัน เพราะอย่างไรก็ตามรถจักรยานยนต์ยังเป็นการใช้งานแบบเนื้อหุ้มเหล็ก ไม่ใช่เหล็กหุ้มเนื้อแบบในรถยนต์ เพราะฉนั้นต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังที่สุดในทุกครั้ง และสุดท้ายนี้หวังว่าบทความ รถจักรยานยนต์มีวิธีการดูแลอย่างไร ต่างกันกับรถยนต์หรือไม่ เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และมอบสาระความรู้ให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ mywonderwheel สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
BMW S1000RR รถสปอร์ตซุปเปอร์ไบค์ลุคใหม่ปี 2021 (1) Ducati Panigale V4 SP 2021 ซุปเปอร์ไบค์สปอร์ตไบค์สูงตัวแรงจากอิตาลี (1) honda (13) Honda CBR150R 2021 รถสปอร์ตไบค์ขวัญใจวัยรุ่น จุดเริ่มต้นของความแรง (1) Honda CBR300R รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์รุ่นยอดนิยม (1) Honda CRF300L Africa Twin Adventure Sport รถจักรยานยนต์ Touring Adventure รุ่นสูงสุดของทางค่าย (1) Honda New MSX Grom 125 มินิไบค์ขวัญใจวัยรุ่นโฉมใหม่ (1) Honda Scoopy-i รถสกู๊ตเตอร์สุดแนวระดับแถวหน้าของประเทศ (1) Honda Super Cub 2020 รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัวรุ่นต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (1) Isuzu (5) Kawasaki KLX300R รถจักรยานยนต์สไตล์วิบาก Motocross ที่พร้อมลุยในทุกสนาม (1) Kawasaki Ninja 400 ปี 2022 รถสปอร์ตบิ๊กไบค์ขวัญใจวัยรุ่นไทยโฉมใหม่ล่าสุด (1) Kawasaki Ninja ZX-6R ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์รุ่นรองจากค่ายยักษ์เขียวพันธุ์แกร่ง (1) Kawasaki Ninja Zx-10RR 2021 ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์ตัวท็อปของทางค่าย (1) Kawasaki Ninja ZX-25R รถจักรยานยนค์ซูเปอร์สปอร์ต 4 สูบหนึ่งเดียวในพิกัด 250 ซีซี (1) mazda (3) Mazda BT-50 Freestyle Cab 1.9 S Hi-Racer กระบะยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ (1) mitsubishi (4) New Honda CBR650R 2021 รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์โฉมใหม่ (1) New Suzuki Gixxer 250 SF รถจักรยานยนต์สปอร์ตไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย (1) New Yamaha Aerox 155 รถจักรยานยนต์สปอร์ตออโตเมติกโฉมไมเนอร์เชนจ์ (1) Nissan (2) SUZUKI GSX-R1000R 2021 ซุปเปอร์สปอร์ตไบค์สายพันธุ์รถแข่ง (1) toyota (7) Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4WD สุดยอดรถยนต์ PPV รุ่นท็อปสุดของทางค่าย (1) Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT รถยนต์กระบะรุ่นสูงสุดจากทางค่าย (1) Triumph Tiger 900 GT Pro รถมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งสัญชาติอังกฤษ (1) Yamaha YZF-R1 2021 รถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กไบค์รุ่นใหญ่ของทางค่าย (1) การวอร์มเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน มีประโยชน์จริงหรือไม่ (1) ข่าวรถใหม่ (45) ควรเตรียมตัวอย่างไรให้การเดินทางไกลด้วยรถยนต์ปลอดภัยที่สุด (1) จอดรถตากแดดนานรถยนต์จะเป็นอย่างไร (1) จอดรถตากแดดนานรถยนต์จะเป็นอย่างไร และส่งผลเสียให้รถอย่างไรบ้าง (1) จะแก้ไขอย่างไร ? หากหม้อน้ำเดือด เข็มความร้อนขึ้น และเกิดจากสาเหตุอะไร ? (1) รถจักรยานยนต์ All New Honda CBR500R 2021 โฉมใหม่ล่าสุด (1) รถยนต์ All New Honda Civic Turbo Rs 2021 สวยงามอลังการสมราคาค่าตัว (1) รถยนต์ MG Extender Giant Cab 2.0 GRAND X 6 MT กระบะพันธุ์แกร่งเน้นการใช้งานกว่าเดิม (1) รถยนต์ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 4 WD GT Premium (1) รีวิวรถ (57) วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ (1) วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (1) อยากทำสีรถใหม่ ควรเลือกใช้สีแบบไหนดีที่สุด (1) เกียร์ D1 D2 หรือ เกียร์ L คืออะไร (1) เราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน (1) เวลาฝนตกหนัก ควรขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด (1)